* Từ tháng 01 năm 2021 mọi thông tin, kế hoạch, văn bản,... quý thầy cô sẽ vào Website của trường mục văn bản, công văn để xem hoặc tải về nếu cần thiết.

* Quý thầy cô tập huấn Temis đang trong trang Website của trường quý thầy cô nhìn lên phía trên trang vị trí số 3 thầy cô nhấp vào mục Tập huấn GV hiện lên Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, thầy cô nhập tài khoản mail của mình, nhập mật khẩu: Demo@123 khi đó trang tập huấn sẽ hiện lên đầy đủ thông tin về thầy cô, thầy cô khai báo theo mẫu nhập đầy đủ( chỉ duy nhất 1 lần), thầy cô có thể đổi mật khẩu tùy ý nhưng phải ghi lại để nhớ nếu máy thầy cô cài chương trình lại sẽ phải nhập lại, đổi mật khẩu lại bấm lưu. Mục này còn liên quan đến các Mo đun thầy cô đã và đang tập huấn 1,2 - tiếp theo 3,4,5,6,7,8,9 chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2020-2021,......cho đến năm 2024-2025. Mục SSOSMAS; văn phòng điện tử cách thực hiện cũng tương tự.

* Trong khi thực hiện thầy cô thấy chỗ nào chưa hiểu, hoặc thầy cô có nhu cầu đăng bài viết của thầy cô lên trang Websit của trường thì liên hệ  thầy Vũ Tráng Lệ giúp đỡ cho thầy cô khi có thể.

                                                                        Cảm ơn quý thầy cô!