DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

TT  Họ và tên Năm sinhChức vụSố điện thoại
1Phan Văn The 20/5/1964Hiệu trưởng0918.052.817
2Vũ Tráng Lệ19/4/1975Phó Hiệu trưởng0913.651.327
3Tô Bé Sáu06/9/1978Chủ tịch CĐ- CN 3A0913.892.709
4Trần Minh Tâm13/9/1989GV-TPTĐ- TD 4 & 50845.154.159
5Phạm Thị Huê23/4/1978GV-TTCM Khối 1(1A)0943.131.882
6Đinh Thị Diễm12/02/1975Giáo viên CN 1B0917.475.558
7Nguyễn Thị Cầm24/3/1983Giáo viên CN 1C0848.768.076
8Nguyễn Minh Quân11/4/1972Giáo viên CN 2A0919.410.514
9Lê Xuân Đông05/10/1980GV-TPCM khối 2-3; CN 2B0822.110.115
10Phan Thị Lĩnh10/12/1976Giáo viên CN 2C0854.794.558
11Nguyễn Thị Hạnh10/7/1983GV-TTCM khối 2-3;CN 3B0943.793.039
12Lê Hồng Dân01/01/1970Giáo viên CN 3C0944.318.193
13Phan Ngọc Bình11/8/1977Giáo viên CN 3D0944.264.113
14Nguyễn Minh Kỳ19/02/1976GV-TPCM Khối 4-5; CN 4A0919.948.934
15Tôn Thị Hương Giang26/12/1980TTNN-Giáo viên CN 4B0917.760.290
16Nguyễn Thị Nhật Thy24/7/1977Giáo viên CN 4C0918.572.442
17Nguyễn Hồng Lẹ20/02/1980Giáo viên CN 4D0835.674.176
18Nguyễn Thanh Tịnh15/10/1969PCTCĐ-Giáo viên CN 5A0888.215.221
19Phạm Thị Hạnh15/5/1975TTCM khối 4-5; CN 5B0917.525.699
20Nguyễn Kim Thảo23/6/1983Giáo viên CN 5C0949.351.438
21Lữ Thị Cẩm Tú30/4/1986Giáo viên Tiếng Anh0919.862.049
22Phạm Thị Phượng14/01/1985Giáo viên Mĩ thuật0837.256.263
23Lê Thị Thủy06/11/1988Giáo viên Âm nhạc0918.331.855
24Lưu Thị Thía03/021984Kế toán0828.863.662
25Lê Trung Toàn22/3/1992Nhân viên bảo vệ0889.952.954

                                                 

                                                                                          BLĐ TRƯỜNG TH VÕ TRƯỜNG TOẢN